TESİD, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin teşviki ile Türkiye’deki Elektronik Sanayii kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitelerimizin elektronikle ilgili öğretim üyelerinin girişimi sonucunda 24 kurucu üye tarafından 1989 tarihinde kuruluşunu tamamlamıştır.

Halen 70 ayrı sanayi kuruluşuna mensup 160 üyesi bulunan TESİD’e Türkiye’de elektronik sanayii, bilgi teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektöründe ar-ge ve/veya üretim yapan tüm kuruluşlar üye olabilmektedir.

GÖREVLERİMİZ:

Türkiye’de kamu kesimi dahil Elektronik Sanayii, Bilgi Teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektörünün bütün sanayici, meslek, bilim ve işadamlarının dernek içinde bir araya gelmelerini ve sektörün sürekli rekabet edebilirliğinin sağlanması, ülke ekonomisi ve insanlarına katkısının arttırılmasını teşvik etmektir.

HEDEFLERİMİZ:

1. Teknolojik yaratıcılığı özendirip teşvik ederek rekabet gücü yüksek, esnek kaliteli, verimli,  mali hizmet ve bilgi üretimi için Üniversite,Sanayi, Devlet ve çalışanların aynı hedefe yönelmesine.

2. Sektörde çalışanların mutluluğu için:

(a) Dünya ile rekabet edebilen çağdaş bir sektörün gelişmesine,
(b) Sektörün ekonomik boyutunun, verimliliğinin ve yatırım olanaklarının arttırılmasına ,
(c) Çalışanların yaşam kalitesinin arttırılmasına destek olmak.

3. Sektörü etkileyen ulusal  ve uluslararası politikalara, standartlara ve gelişmelere yönelik;

(a) Ülkenin yararı için hayata geçirilmesine öncülük etmek,
(b) Görüş ve politikaları oluşturmak,
(c)  Gerekli verileri derlemek .

4.  Elektronik Sanayiinin topluma katkıda     bulunan, çevreye duyarlı, çalışanların iş     güvenliğine özellikle önem veren, güçlü bir sektör olmasına destek olmak.

Dileğimiz, toplumun  ve üyelerimizin TESİD’i :
* güvenilir, yenilikçi,
* tarafsız, devamlı,
* açık ve katılımcı
olarak görmelerini ve göstermelerini sağlamaktır.

İLETİŞİM

Genç TESİD hakkında hızlıca geri bildirimde bulunmak ister misiniz?

Gönderiliyor

©2018 Genç TESİD | Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account